ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ.
งานประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจำนวน 22 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี) พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
03/08/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป