ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
07/02/2019
10/07/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ราคากลาง