ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝ่ายบริหารองค์กร
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและจัดหา พร้อมบริการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center)
30/08/2019
31/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและจัดหา พร้อมบริการศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center)