ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สพจ./ฝบอ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รจญ.) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2020
14/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป