ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ทดแทน (โน้ตบุ๊ค) จำนวน 36 ชุด ระยะเวลาเช่า 36 เดือน (3 ปี)
12/11/2020
31/12/2021
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ทดแทน (โน้ตบุ๊ค)