ไม่พบรายการข้อร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียน และรายงานข้อร้องเรียนงานจัดหาพัสดุ

ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่วนพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 2 อาคาร ท.083
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-436-6945 แฟกซ์ 02-436-6957

อีเมล 
งานจัดซื้อ : nattaporn.k@egati.co.th