การแจ้งข้อร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดหาพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์โดยกรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มด้านล่าง โดยผู้ที่ร้องเรียนจะต้องแจ้งข้อมูลประกอบการร้องเรียน ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ผู้ติดต่อ ชื่อเรื่อง และรายละเอียดการร้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งผลการดำเนินงาน

ข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

 
 
999 Characters left

ส่วนพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชั้น 2 อาคาร ท.083
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-436-6945 แฟกซ์ 02-436-6957

อีเมล 
งานจัดซื้อ : nattaporn.k@egati.co.th