วันเสาร์ 22 มกราคม 2022
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (พ.ร.บ.)
สพจ.
งานประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจำนวน 22 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี) พร้อมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
03/08/2019
งานจัดซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

"คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"   

คู่มือผู้ใช้งาน

 

ส่วนพัสดุและจัดหา ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 2 อาคาร ท.083
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-436-6945 แฟกซ์ 02-436-6957

อีเมล 
งานจัดซื้อ : preeyanuch.t@egati.co.th