การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Kyaw Mega Travels & Tours Car Rental Service
รถเช่าสี่ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในย่างกุ้ง เมียนมา
60 USD
24/04/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง