การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
แชมป์ ฟลอรีส
ของที่ระลึก (กระเช้าผลไม้)
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
26/04/2018
สก. บริหาร
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง